Jak bude vypadat veřejný prostor u kostela sv. Ducha v Zábřehu?

Okolí kostela sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu ožije podle vítězného návrhu brněnského ateliéru m2au. Architekti zvýrazňují dominantu této novodobé stavby a přináší nápadité řešení navazujícího veřejného prostranství. Nově by zde měl přibýt výrazný vodní prvek, stromy a plocha pro konání příležitostných akcí.

Porota vybírala ze sedmi návrhů. Ten vítězný vnáší do prostoru kolem kostela výrazný vodní prvek v podobě mělké vodní plochy, zázemí pro letní kino či dětské hřiště. Přibýt by mělo také stromořadí, které sjednocuje veřejný prostor a opticky částečně zakrývá sousední ubytovnu. Porotci při hodnocení mimo jiné ocenili nápaditý mobiliář, který vychází z geometrických tvarů okenních otvorů kostela.

„U vítězného návrhu porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem směrem k Výškovické ulici, ale také jeho protipól v podobě jednotícího parku, který obepíná budovu kostela ze zbylých tří stran. U ulice Kotlářská je pod stromy umístěno parkoviště a v části před Kotvou pak dětské a parkourové hřiště. Porota také pozitivně hodnotila ctění osy kostela a její protažení do reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu,“ okomentoval návrh vítězného týmu předseda poroty, architekt Tomáš Bindr.

Soutěžící se zamýšleli nad řešením celého okolí kostela, tedy prostoru mezi architektonicky hodnotným, ale zanedbaným objektem bývalého hotelového domu (dnešní ubytovnou), obchodním domem Kotva, ulicí Výškovická a přilehlým sídlištěm. V současné době toto místo funguje z velké části jako parkoviště. Zadáním bylo navrhnout univerzální, reprezentativní a prostupný veřejný prostor, který bude sloužit návštěvníkům kostela, zákazníkům obchodního centra Kotva i místním obyvatelům.

Hodnocení návrhů se účastnili nezávislí odborníci, zástupci města i obvodu. Odbornou část poroty tvořili architekti Tomáš Bindr, Marek Štěpán (autor návrhu kostela), Eva Špačková a Janica Šipulová. Závislá část poroty sestávala z náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové, místostarostky Ostravy-Jihu Hany Tichánkové a ředitele MAPPA Ondřeje Vysloužila. Přizváni byli farář Vítězslav Řehulka, působící v místní farnosti, architekt Ondřej Zdvomka a náměstek primátora Zbyněk Pražák. Návrhy hodnotili z hlediska kvality celkového urbanisticko-krajinářského řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.

Vítězný tým z brněnského ateliéru m2au, který má za sebou úspěchy v mezinárodních soutěžích, s návrhy jako je Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně, získal za první místo odměnu ve výši 450 tisíc korun. Ateliér se opakovaně umisťuje na prvních příčkách i v soutěžích o návrhy veřejných prostranství, např. Škroupovo náměstí v České Lípě (1. místo), revitalizace náměstí Palackého v Lomnici (1. místo), revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi (2. místo).

Rekonstrukce prostoru by mohla proběhnout v roce 2025–2026, předpokládané náklady na realizaci budou do 100 mil. korun. Veřejnosti budou soutěžní návrhy představeny na výstavě, kterou pořádá městský ateliér MAPPA ve svém prostoru Za výlohou od ledna příštího roku.

Další informace najdete také na stránkách vítězného ateliéru či stránkách Ostravy.

(hav s využitím tiskové zprávy, Vizualizace: Ateliér m2au)

Příbuzné články