Jak by to mohlo vypadat před ostravským hlavním nádražím?

Společnost Casua ve spoluprací s firmou AFRY byla na základě výběrového řízení pověřena zpracováním urbanistické a dopravní studie přednádražního prostoru Hlavního nádraží v Ostravě - Přívozu. Cílem bylo nalezení vhodného urbanistického konceptu řešeného území v návaznosti na městskou dopravu a na okolní urbanistickou strukturu. Úkolem bylo vytvořit adekvátní veřejný přednádražní prostor a přestupní terminál na městskou a příměstskou hromadnou dopravu coby multimodální dopravní uzel třetího největšího města v republice. Projekt se tak zapojí do velké rekonstrukce celého dopravního uzlu Ostrava.

Základem práce byla poměrně podrobná dopravně urbanistická analýza, která zhodnotila stav a možnosti celého území a zejména jejich návaznosti na nejbližší území. Území například navazuje na jednu z nejkomplexnějších urbanistický realizací architekta Camillo Sitté z přelomu 19 a 20.století a bylo velmi inspirativní propojení obou lokalit novou zastavovací strukturou potenciálního přestavbového území města. Celá oblast by se tak měla do budoucna propojit v jeden urbanistický celek s logickým vyústěním v dopravním terminálu.

S přivedením vysokorychlostní tratě na terminál Ostrava hlavní nádraží se tak více než zdvojnásobí počet lidí, kteří denně projdou řešeným územím. Hlavní nádraží bylo vybudováno v 60. letech podle projektu architekta Laciny, a i když není památkově chráněné, je výpravní budova i velmi specifický přístřešek před budovou charakteristickým zástupce architektury tzv. bruselského stylu. Studie zachovává základní urbanistické a architektonické charakteristiky území a přináší do prostoru novou kvalitu veřejného prostoru a komfort přestupních vazeb.

V galerii si můžete prohlédnout vizualizace ze stránek architektonické a projektové kanceláře Casua, kde jsou k dispozici i další informace.

(hav s využitím informací a vizualizací ateliéru Casua)

Příbuzné články