Jedním z nejdůležitějších nástrojů prevence je očkování

13. březen 2018

Plošné očkování se v České republice provádí již více než 50 let a v souboji s vážnými nemocemi sehrává nezastupitelnou roli. Právě díky jemu byla vymýcena či omezena řada chorob, jako například pravé neštovice, přenosná dětská obrna, tuberkulóza, záškrt apod. Česká republika patřila mezi jedny z prvních zemí, které plošné očkování zavedly, díky němu se podařilo dostat většinu infekčních smrtících nemocí pod kontrolu, snížila se dětská úmrtnost a stali jsme se vzorem pro očkovací programy v jiných zemích.

„Princip očkování spočívá v posílení imunity a získání odolnosti vůči konkrétní nemoci,“ říká doc. MUDr. Rastislav Maďar, šéflékař a odborný garant největší sítě Center očkování a cestovní medicíny na území České republiky. „Každý z nás má vrozenou imunitu, k níž se v průběhu života přidává imunita získaná. Díky vrozené imunitě naše tělo škodlivé bakterie rozpozná a ihned na ně reaguje. Pomáhají mu v tom také kůže a sliznice, které hrají roli bariéry. Získaná imunita se vytváří při styku s původcem konkrétní nemocí nebo s jeho částí. Při očkování se podává oslabená forma bakterií nebo virů, častěji však jen jejich části, takže se je náš imunitní systém naučí rozpoznat a aktivuje proti nim svou přirozenou obranu. Při následném kontaktu se skutečným původcem nemoci jej díky tomu rychle zlikviduje, “ doplňuje docent Maďar.

S kterými typy očkování se můžeme setkat? Pravidelná (povinná) očkování, se provádějí podle očkovacího kalendáře. Zvláštní očkování je pak určeno lidem, kterým hrozí, že přijdou do styku s určitou konkrétní nemocí v rámci svého povolání. Na mimořádné očkování dojde, pokud se vyskytne nebezpečí epidemie při mimořádných událostech – například při povodních apod. Mnozí z nás se již očkováním chrání a absolvují očkování na žádost. Je vhodné jak při aktivitách v české přírodě, tak při pobytu mezi lidmi nebo před cestou do zahraničí, kde mohou být některá očkování vyžadována. Očkováni můžeme být také v případě úrazu nebo před některými zdravotnickými výkony.

Na osvětu v oblasti očkování dětí a mladistvých ve věku od narození do 12 let je směřován projekt Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, který právě probíhá v  mateřských centrech a mateřských i základních školách v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Jeho stěžejní částí je série přednášek, během nichž jsou děti i jejich rodiče seznamováni s významem a přínosem očkování. Projekt má děti hravou a zábavnou formou motivovat, aby se nebály návštěvy lékaře a zároveň budovat jejich pozitivní postoje ke svému zdraví.

V rámci projektu vznikly rovněž propagační materiály, které děti a rodiče seznamují s nemocemi, proti nimž se očkuje, i s principy vakcinace. Zájemci mají k dispozici také webové stránky www.nemocnemamoc.cz, profil na sociální síti Facebook www.facebook.com/nemocnemamoc a call centrum (tel. 608 595 990 a 773 549 537), kde lze získat informace k tématu očkování a dostat odpovědi na případné dotazy. Děti se pak mohou v rámci projektu zapojit do soutěže o nejhezčí básničku a video na téma boj s bacily.