Jejím krédem je vždy nabízet klientům takový produkt, který reflektuje poměr „cena versus kvalita“, říká Hana Maďarová

2. listopad 2018

Paní Maďarová je majitelkou cestovní a vzdělávací agentury Via Optima, kterou založila v roce 1999. Cestovala už jako malá se svými rodiči a bratrem tam, kam to tehdejší režim umožňoval. Ráda vzpomíná na cesty do bývalé Jugoslávie, která se jí pak stala v podobě Chorvatska pracovním prostředím na několik letních sezon. Cestování, geografie a cizí jazyky jí zajímaly již od gymnázia, proto byl profesně cestovní ruch jasná volba. „Začínala jsem jako průvodce cestovní kanceláře Vítkovice tours a tato letní aktivita mě jednoznačně profesně nasměrovala k cestovnímu ruchu a ukázala budoucí pracovní cíl,“ vzpomíná na svůj původně největší koníček a dnes svou profesi paní Maďarová. Je také členkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek. Studium MBA Haně přineslo náhled do vlastního podnikání, rozšíření kontaktů mezi které patří i dobré vztahy s vyučujícími.

Jste studijní typ? Jakého studia si vážíte nejvíce?

Ano, řekla bych, že jsem byla typicky studijní typ, obzvlášť na gymnáziu a i při dalším vzdělávání, které bylo u mě opravdu pestré. Po gymnáziu jsem se rozhodla pro jednoletou školu cestovního ruchu, která mě velmi bavila. Pak následovala obchodní ruština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch na Ostravské univerzitě, kde jsem strávila tři roky v rámci bakalářského studia a odtud jsem pak pokračovala ve studiu na ekonomické fakultě VŠB. V tu dobu jsem už vlastnila svou agenturu, takže ekonomické informace a získané znalosti mi přišly vhod. Naopak bylo časově náročné skloubit studium s mými častými cestami do zahraničí. Ale kde je vůle, je i cesta. Před 3 lety jsem se ještě rozhodla své ekonomické vzdělání doplnit a dovršit studiem MBA v Praze v oboru Management a podnikání. I když je toto studium pro zaneprázdněné podnikatele a pracující časově velmi náročné, jsem ráda, že jsem se pro něj nakonec rozhodla. Nelituji času stráveného nad seminárními pracemi ani studiem, protože jsem si díky tomu mohla podrobně zanalyzovat vlastní firmu a podívat se na ní jiným než každodenním rutinním měřítkem. Navíc jsem poznala řadu skvělých vyučujících, kteří nám měli co předat ze své dlouholeté praxe ve vysokých pozicích ve velkých nadnárodních korporacích. Ráda na ně vzpomínám. Myslím si, že už snad nic studovat nebudu, ale určitě bych se chtěla ještě naučit španělsky a pochopitelně samostudium v rámci mého oboru je u mě na každodenním pořádku.

Vzpomínáte si na svou první cestu jako delegátka? Co bylo pro vás nejtěžší?

Úplně má první pracovní cesta byla v mých 20 letech do Dánska pro dětský kolektiv do Legolandu v Billundu. Vše pro mě bylo poprvé, takže celá organizace cesty a pobytu, výklad během cesty a v neposlední řadě bezpečnost a šťastný návrat všech dětských účastníků. Pro první jízdu průvodce je kolektiv dětí mnohem zodpovědnější práce než podobná cesta pro dospělé. Nicméně vše jsem zvládla a celý zájezd se vydařil.

Jaká byla vaše první podnikatelská zkušenost?

V roce 1999 jsem založila cestovní agenturu VIA OPTIMA. Nejdříve s cílem vykonávat průvodcovskou činnost, se kterou jsem začala jako mladá studentka pro Ostravské cestovní kanceláře jak již bylo řečeno. Poté následovalo rozšíření mé živnosti o samotný provoz cestovní agentury a nabídku zájezdů.

Proč jste se rozhodla právě pro Via Optima?

Byl to společný nápad s tehdejší kolegyní, s kterou jsme působily na stejném místě na Jadranu jako delegátky. Ve zkratce - potkaly se dvě kreativní ženy a daly dohromady zajímavý cestovatelský projekt. Naše cestovní agentura byla primárně určena pro organizaci a realizaci školních a studijních pobytů pro děti základních a středních škol. Byly to studijní pobyty, kdy jsme například pro studenty gymnázia zorganizovali zájezd na čtyři dny do Berlína nebo Londýna s cílem propojit učivo daného ročníku dějepisu a geografie s tím, co uvidí v dané zemi. Měly jsme rozděleny jednotlivé úlohy, já jsem měla na starost ekonomické-technickou stránku celé cesty, komunikaci se zahraničím a finance, kolegyně pak jako pedagog dějepisu obsahově naplňovala program zájezdu a průvodcovskou činnost. Dodnes tento úžasný projekt funguje jen pod jiným jménem.

Kdy vznikla myšlenka organizovat postgraduální kurzy pro lékaře?

V roce 2002, kdy tato myšlenka vznikla, zaznamenávalo cestování do tropických a exotických zemí obrovský boom. Pacienti se často obraceli s dotazy z cestovní medicíny v rámci plánovaných destinací o radu na své praktické lékaře. Proto vznikly postgraduální vzdělávací kurzy se zaměřením na cestovní medicínu v reálném prostředí tak, aby po jejich absolvování mohli lékaři stanovit cestovatelům ať už očkovací schéma či poradit v rámci cestovatelských zdravotních rizik. Témata jednotlivých kurzů jsou rozmanitá - cestovní medicína, čínská medicína, medicína katastrof, cruise medicína apod.

Jste podnikavá už od malička?

Myslím si, že ano. Nejvíc by vám to potvrdili asi mí rodiče. V dětství jsem chtěla absolvovat všechny kroužky od baletu, zpívání přes tenis a další. Vše mě zajímalo. Prakticky si nevzpomínám, že bych se kdy nudila. Od patnácti let jsem také chodívala na brigády různého druhu a už tehdy jsem byla ráda finančně nezávislá. Vždy jsem se chtěla posouvat dál.

Jaký servis svým klientům zajišťujete?

Je to v podstatě komplexní nabídka služeb daného postgraduálního kurzu. Tzn. od vhodného letového spojení, přes výběr hotelových kapacit s konferenčním sálem, transferu a vhodné trasy po dané zemi. Velký důraz se u těchto akcí klade na odborný program, který je vždy složen z několika částí – odborných přednášek k danému tématu, návštěvy místního zdravotnického zařízení, výměna odborných zkušeností místních lékařů s účastníky kurzu a také možnost individuálních konzultací s přednášejícím. Celý produkt se připravuje komplexně a dlouhodobě dopředu. Při přípravě postgraduálních kurzů zohledňujeme hlavně pravidlo „cena vs. kvalita“, tak, aby byl produkt atraktivní svým odborným, cestovatelským i cenovým obsahem. Péče o zákazníka je ze strany VIA OPTIMA maximálně vysoká již od prvního navázání komunikace a kladná zpětná vazba klientů mě pak utvrzuje v tom, že odvádíme profesionální práci a cestou, kterou jdeme, je správná.

Jak hledáte průvodce do jednotlivých destinací?

To je poměrně náročná část přípravy, protože dobrý stejně jako špatný průvodce může být buď třešinkou na dortu celé akce nebo naopak může zničit veškeré vaše úsilí a precizní přípravy dané cesty. Za těch 25 let v cestovním ruchu mám své oblíbené průvodce, se kterými spolupracuji ráda a často. Máme svého dvorního průvodce například na Asii, se kterým spolupracujeme již víc jak 11 let. Průvodce pro danou cestu najímám pouze v případě, že jde o poznávací charakter celé akce a zná velmi dobře příslušnou lokalitu. V opačném případě není průvodce potřeba, protože se všech akcí účastním i já osobně jako hlavní organizátor a koordinátor. Navíc ve většině zemí s námi cestu absolvuje i „local guide“ znalý místních poměrů.

Proč myslíte, že si lékaři vybírají právě Vaší agenturu? Které jsou nejoblíbenější destinace?

VIA OPTIMA si za 16 let realizace postgraduálních kurzů získala svou stálou klientelu především svým profesionálním přístupem, kvalitními odbornými produkty, péči o zákazníka během celé cesty i před ní a v neposlední řadě si myslím i svým lidským přístupem ke všem účastníkům. Má dobrou pověst mezi lékaři a ta se většinou ráda a sama přenáší pak dál. K oblíbeným destinacím patří dlouhodobě Srí Lanka, Mauricius, Dominikánská republika, Thajsko, Mexiko, Karibské ostrovy a řada dalších míst, kde jsme organizovali postgraduální kurzy opakovaně. V plánu jsou i zcela nové destinace jako Japonsko, Gruzie, Albánie nebo země jižní Afriky.

Kde se vám líbí nejvíce z pohledu turisty?

Já jsem vděčný cestovatel, líbí se mi prakticky všude, kde je dodržena podmínka bezpečnosti. Ráda kdekoliv pozoruji místní obyvatelé, jejich každodenní rutinu, vnímám vůně, barvy, zvyklosti……kochám se a snažím se nasát atmosféru daného místa. K mým oblíbeným destinacím patří určitě Srí Lanka, nadchlo mě Sydney, Mexiko, opakovaně se vracím ráda na Mauricius, ale velkou slabost mám pro nedaleké Chorvatsko a zejména pro krásný Jadran, o kterém tvrdím, že je nejkrásnějším mořem na světě …..a že jsem jich pár už viděla. Tam trávím pravidelně letní dovolenou se svou rodinou, stále objevuji nové krásy a jsem tam opravdu šťastná. Strávila jsem tam mimo jiné i pracovně celkem 11 letních sezón v pozici supervizora pro Istrii, mnohému se naučila v rámci cestovního ruchu a měla možnost poznat tuto zemi víc než jen turista. Dodnes mám zde řadu přátel.

Jak byste popsala lékaře jako klienty?

Musím říct, že klientela VIA OPTIMA jsou velice příjemní zákazníci. S řadou z nich se znám už mnoho let a mohu říci, že můj vztah s některými přerostl z obchodního ve vztah přátelský. Jako účastníci zájezdu jsou pak velmi disciplinovaní, dochvilní a zodpovědní, za což jsem velmi vděčná. Spolupráce s nimi je od počátku do konce bezproblémová a příjemná, možná i proto na konci každé akce přichází určitý druh nostalgie, kdy víte, že stejná sestava klientů už nebude nikdy zcela totožná. Před 2 týdny jsem se vrátila z nádherné, nicméně velmi náročné cesty po Jižní Americe, kde byla právě disciplína celé skupiny velmi žádoucí než kdekoliv jinde.

Kolik cest každoročně pořádáte? Jak dlouho dopředu akce připravujete?

Je to šest až sedm postgraduálních kurzů za rok. Dá se říci, že každý druhý až třetí měsíc jsem na cestách, protože se účastním všech mých akcí. Ty jsou plánovány v předstihu jednoho roku, připravují se dlouho dopředu, protože pracovní program lékařů je dlouhodobě dopředu plný. Má nabídka je nyní například už kompletní na celý rok 2019 a v tuto chvíli se programově řeší již rok 2020.

V čem vidíte těžkosti vašeho podnikání?

Je to několik faktorů. Cestovní ruch je velmi specifický a dynamicky se měnící obor. Aktuálně řešíme problém s nákupem většího bloku letenek s vhodným letovým řádem a co nejmenší čekací dobou na návaznost letů. Pak je to pochopitelně výběr kvalitního hotelu s přednáškovou místností v rámci zmíněného „cena vs. kvalita“ a získání většího počtu kapacit. Zásadními těžkostmi jsou ale v cestovním ruchu jednoznačně okolnosti „vis major“, které člověk absolutně neovlivní, ale ony naopak zcela ovlivní celou vaší cestu a její výsledek….povodně, zemětřesení, výjimečný stav apod. i s těmito případy jsme se už setkali.

Někteří lidé si myslí, že jsou lékaři velice nároční. Je tomu tak i s ubytováním v hotelu?

Určitě nejsou náročnější než ostatní klienti, alespoň ne naše klientela. Dopředu ví přesně, v jakém typu a kvalitě hotelu budou ubytováni. Většinou volíme čtyřhvězdičkové hotely, které si důkladně prověříme v rámci recenzí a osobních zkušeností našeho místního partnera v dané lokalitě. Naše produkty nejsou určitě ve stylu „low cost“ cest, ale ani přehnaně cenově přemrštěné. Myslím si, že klienti VIA OPTIMA jsou zdravě nároční. Víc je však zajímá, co na místě uvidí a jaká je odborná náplň akce, co nového se dozví, zažijí….

Jaké máte vize do budoucna?

Pokračuji v tom, čemu věřím a to je profesionálně odvedená práce. Jsem přesvědčena o tom, že pokud děláme cokoliv profesionálně a srdcem k tomu, musí se úspěch zákonitě dostavit. Díky tomu jsme dnes úspěšní na trhu s nabídkou odborných vzdělávacích akcí a naše kurzy jsou dlouhodobě dopředu vyprodány. Přispíváme k celoživotnímu vzdělávání lékařů a jsme na to hrdí. Chceme být nadále profesionálním a úspěšným organizátorem postgraduálních kurzů a kontinuálně budeme naše služby zdokonalovat v návaznosti na potřeby a přání našich zákazníků.

Jaký je váš denní režim? Určitě jste hodně zaneprázdněná?

Vstávám kolem sedmé ráno a připravuji syna do školy. Pak začínám pracovat, absolvuji schůzky, telefonuji, plánuji….. a kolem čtyř hodin většinou vyzvedávám syna Dominika ze školy, kde mají i širokou nabídku kroužků. V podvečer děláme úkoly, a pokud jich není moc, zajdeme si do kina nebo navštívíme prarodiče, zajdeme za kamarády….. je to klasický režim každé podnikající ženy. Večer ale často dodělávám své pracovní resty a do postele se dostanu většinou kolem půlnoci. Znám hodně žen, které mají podobné návyky a pracovní náplň dne, je to ale odraz dnešní moderní a trochu hektické doby.

Zbude vám čas i na vaše koníčky?

Kromě mé práce a tedy i cestování a rodiny, kterými žiji, se občas věnuji i svým zálibám. Ze sportu k nim patří lyžování, plavání, badminton a můj oblíbený tenis, který i ráda sleduji na TV. Zajdu si i zacvičit do fitness, pokud mám víc času nebo do sauny. Ráda si přečtu cokoliv ve své oblíbené srbochorvatštině, poslechnu si oblíbenou hudbu - hlavně tedy v autě a mám v plánu se vrátit ke psaní cestovatelských příspěvků, které jsem kdysi psávala pro české lifestylové časopisy. Každý měsíc máme také setkání ostravského klubu Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, kde se vždy těším na setkání s úspěšnými a podnikavými ženami. Ty pro mě ostatně byly vždy inspirací a motivací.

Autor: Ing. Lada Kutějová