Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Jak vznikala publikace Čti Jeseníky?

22. listopad 2021

Proto aby mohla vzniknout kvalitní a originální publikace je zapotřebí několika faktorů. Jsou to především obrazové materiály, jenž zaujmou čtenáře, kvalitní ověřené informace pro lepší pochopení významu obrázků a fotek a pár šikovných grafiků, kteří dají knize duši.

Zajistit kvalitní fotodokumentaci je vlastně nejtěžším úkolem. Týmu Čti Jeseníky trvalo celých pět let než nabyli tolika materiálů, aby se z nich dalo dostatečně čerpat. Již známé a tedy svým způsobem okoukané fotografie totiž nikoho moc nepřekvapí, naopak často nečekané objevy unikátní pohlednic několikrát navedly samotné autory k dosud neznámým místům nebo faktům.

Je mnoho lokálních popularizátorů našich hor. Jen málo z nich se však zabývá Jeseníky jako celkem. Je-li tak potřeba vytvořit komplexní vhled na hory a dokázat je v co nejjednodušší formě přiblížit nejen turistům, ale i mládeži, je potřeba spojit síly více autorů. Právě proto, že každý z nich se zabývá jiným tématem, nelze bez jejich vzájemné interakce vytvořit knihu, která by mohla přesahovat jednotlivé regiony.

A ačkoliv se mluví ve spojitosti s jakoukoliv knihou především o autorech, pro tuto publikaci byli nejdůležitější grafici. Jejich úkolem bylo nejen vybrat co nejautentičtější materiály, ale také je propojit tak, aby na sebe navazovaly nebo se doplňovaly. Čtenář tak nabude dojmu jakýchsi koláží. Při pozorném prohlížení však zjistí, že texty vždy přesně navazují na dané obrázky a jeden bez druhého by jinak nedávaly smysl. Právě grafikům tak náleží největší část práce.

Už se na knihu těšíte? Nezapomeňte se zastavit na slavnostním křtu na Šeráku již tuto sobotu 27.11. od 15h nebo si knihu objednat přes formulář na webu.

Více informací o projektu Čti Jeseníky se dozvíš na facebooku nebo webu.

Za tým Čti Jeseníky, Lukáš Abt

Poznámka redakce: od autora knihy Čti Jeseníky si můžete přečíst také články:

ŠERÁK - oblíbený cíl turistů, co o něm ale ještě nevíte? 

Okolí Karlovy Studánky

Brzy vyjde nová kniha ČTI JESENÍKY

Čím je publikace Čti Jeseníky výjimečná?