Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

La Pampa – největší průchozí voliéra v Zoo Ostrava

28. červenec 2021

Voliéra La Pampa v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava je součástí chovatelsko-expozičního zařízení Jižní Amerika, které vzniklo úpravou expozice malých šelem. Své jméno dostala podle stejnojmenné provincie v centrální Argentině. Výstavba voliéry a úprava této části areálu byla financována z rozpočtu statutárního města Ostrava, zřizovatele zoo.

„Město Ostrava podporuje svou zoologickou zahradu pravidelně a systematicky. Nejenže každoročně přispívá na její provoz přibližně 80 miliony korun, ale také spolufinancuje její modernizaci a stavby nových pavilonů a expozic. Jednou z nich je právě nová voliéra La Pampa, která je z průchozích expozic v zoo nejprostornější. Byla dokončena v letních měsících minulého roku a její stavba trvala šedesát týdnů. Se slavnostním představením jsme čekali na vhodnou dobu, kdy si svůj domov ve voliéře najdou její noví obyvatelé a zabydlí se. Nová expozice se stavěla ještě za předchozího ředitele Petra Čolase, který stál u zrodu myšlenky vzniku této nádherné stavby. Neméně důležitou součástí expozice jsou sadové úpravy a zeleň celkově. Petr Čolas byl právem hrdý na práci svých kolegů. Po dokončení voliéry mi řekl: až nám to papírově předají, můžeme najet na naše zahradní doúpravy – tohle si děláme vždycky sami, popravdě, letitá zkušenost a nikdo to neumí tak, jako naši lidé. Myslím, že by byl s výsledkem skutečně spokojený,“ řekla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V Zoo Ostrava je několik průchozích voliér, do nichž mohou návštěvníci vstoupit a užít si bezprostřední blízkost zvířat. Voliéra La Pampa vybudovaná v loňském roce je ze všech průchozích expozic největší. Jejími obyvateli jsou zástupci jihoamerické fauny – šest druhů ptáků a jeden druh savce. Nepřehlédnutelné je zejména hejno kondorů havranovitých tvořených sedmi samci a také tři páry ibisů šedokřídlých. Tito středně velcí ptáci posedávají na větvích a čas od času proletí nad hlavami návštěvníků. Na zemi a často i ve vodě se zdržují zástupci vrubozobých ptáků – ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé a čírky modrozobé. Posledním ptačím zástupcem je pisila americká, která je nápadná nepoměrně dlouhými nohami ke svému drobnému tělu. Jediným zástupcem savců je pak morče divoké.

Video: Největší průchozí voliéra v Zoo Ostrava

Voliéra dostala jméno podle provincie La Pampa v centrální Argentině, kde se všechny chované druhy vyskytují. Výsadba a vybavení imitují přirozené prostředí původní domoviny – travnaté pampy, trnitou buš či mokřady. Návštěvníci mohou do voliéry vejít ze dvou stran a projít se po klikaté cestičce, kterou lemuje bohatá zeleň, kamenná návrší a jezírko s vodopádem. Stavba je zcela bezbariérová, tedy vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí i rodiny s dětmi. Nově se k ní lidé dostanou přímo od voliéry pro supy bělohlavé. V rámci projektu totiž došlo k vybudování chodníku, který propojil poněkud bokem situovanou expozici malých šelem s hlavní návštěvnickou trasou.

Voliéra neslouží jen jako expoziční zařízení, ale byla postavena tak, aby v ní měla zvířata vhodné podmínky pro rozmnožování. A toho již některé druhy využily. Úspěšně se zde rozmnožily ostralky žlutozobé. Dvě odchovaná mláďata mohou návštěvníci ve voliéře vidět společně s rodičovským párem. Pravidelně odchovává mláďata i skupinka morčat. Zatím neúspěšně se o odchov potomstva pokouší jeden z párů ibisů.

Výstavba voliéry z nerezové sítě, vybudování chovatelského zázemí a úprava stávajícího objektu malých šelem přišla na necelých 45 mil. Kč a ze 100 % ji financovalo město Ostrava. „Tyto stavby jsou atypické a jedinečné v době výstavby i pro návštěvníky, v tomto případě tvoří dominantní prvek místy až neviditelná síť, kterou tvůrce takříkajíc pletl na místě. Stavbu na základě výběrového řízení realizovala společnost Geosan group, která v současné době pracuje také na výstavbě expozic pro makaky a gibony. Ty budou dokončeny v srpnu tohoto roku a jejich hodnota je bezmála 127 mil. Kč. S ohledem na probíhají přípravu nových expozic ze strany zoo věřím, že nastavený trend rozvoje zoo bude pokračovat i v dalších letech,“ dodává náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Zapojení do nového in situ projektu

Druhovou skladbu voliéry v blízké budoucnosti doplní i zástupce pěvců – kardinálovec zelený. Tento příbuzný našich strnadů bude nejvzácnějším obyvatelem La Pampy. V Červeném seznamu (IUCN) je zařazen v kategorii Endangered (ohrožený). Velikost divoké populace je odhadována na pouhých 1000–2000 dospělých jedinců. Největší hrozbou pro tyto ptáky představuje úbytek přirozeného prostředí (odlesňování pro zakládání eukalyptových plantáží a chov dobytka) a nelegální odchyt ptáků a jejich prodej pro klecový chov. Zoo Ostrava se proto zapojila do dalšího in situ projektu, jehož cílem je ochrana kardinálovců přímo v místě jejich výskytu. „Už v loňském roce jsme zahájili spolupráci s nadací Fundación Tamaikèna, která podporuje projekt na záchranu kardinálovců zelených (Proyecto Cardenal Amarillo). Prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“ tento projekt podpoří i naše zoo,“ popisuje další ochranářskou aktivitu Zoo Ostrava její ředitel Jiří Novák.

Plánované investice

Mezi další plánované investice města Ostravy v zoologické zahradě je výstavba parkovacího domu, který by měl vzniknout v prostoru mezi dvěma současnými parkovišti podél ul. Michálkovické. Připravena je projektová dokumentace k rekonstrukci pavilonu Tanganika, pracuje se na projektu expozice pro tučňáky a rekonstrukci centrální části zoo včetně budoucí demolice pavilonu opic. Dokončen je projekt rekonstrukce energetického hospodářství za 131 miliónů korun, který spočíval v kompletní výměně stávajících rozvodů elektrické energie, venkovního osvětlení, telefonního vedení a připojení všech pavilonů k internetu.