Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Kde v Beskydech zaparkujete bez problémů?

27. listopad 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a rušení tradičních předvánočních akcí či trhů stále více obyvatel měst přemýšlí, jak bezpečně stráví svůj volný čas. Zejména Ostravany jistě napadne vydat se na výlet do Beskyd autem. Klást si ale přitom mohou otázku, kde vhodně zaparkovat.

Právě při minulých koronavirových vlnách byl v Beskydech s parkováním problém, který často znepříjemňoval život obyvatelům podhorských obcí. Aktuálně může motoristům pomoci stránka projektu Po medvědích tlapkách, kde přímo najdou rubriku Parkování.

Slušné a ohleduplné parkování je také jedno z pravidel vyžadováno po návštěvnících hor, které je vtipně popsáno: „Zaparkovat? Tomu věř v lese může jenom zvěř. Ne každý kus místa v Beskydech je určen k zaparkování. Abychom předešli pokutě a posměchu ostatních horalů, parkujeme na místech k tomu určených. A hlavně neblokujeme průjezd hasičům a těm, kteří se starají o naše blaho a po Beskydských silničkách prostě jezdit musí.“

Pod výše uvedeným odkazem najdete možnosti parkování v Kunčicích pod Ondřejníkem, v Bílé, pod Prašivou, v Malenovicích, v Ostravici, v Krásné, ve Starých Hamrech, ve Frýdlantu nad Ostravicí či v Morávce.

Na stránkách jsou motoristé nabádáni, aby respektovali dopravní značení i platné předpisy a brali ohled na ostatní – turisty i obyvatele obce a aby pamatovali na zákonnou povinnost ponechat při stání na obousměrné komunikaci průjezd v šířce 6 metrů.

Výstižně je uvedeno: „Zákony zkrátka platí pro všechny. Pro rodiny na výletě i pro ty, kteří potřebují po práci trhat tréninkové rekordy a nahánět počty výstupů. Parkování co nejblíž Lysé nebo jinému turisticky zajímavému místu rozhodně nelze pokládat za něco, na co má kdokoli automatické právo či nárok za každou cenu. Zvlášť tehdy, pokud jsou tím omezováni, obtěžováni a ohrožováni trvale žijící obyvatelé. Možností jednotlivých obcí jsou svázány legislativou, mají omezené finanční možnosti a zároveň nejsou „nafukovací“. Na jaře 2020 dokonce některé samosprávy vysloveně zakazovaly turistům nejen parkování, ale i vjezd do obce. Většinou proto, že je k tomu dohnalo chování nezodpovědných řidičů.

Předně je třeba říci, že samotný nedostatek legálních parkovacích míst nikoho v žádném případě neopravňuje k parkování nepovolenému. V této souvislosti asi stojí za to připomenout, že ani v úsecích, které nejsou přímo osazeny zákazovými značkami, není možné automaticky parkovat kdekoli a jakkoli. Některé zákazy vyplývají přímo ze zákona č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích. Ten v § 25, odst. 3 výslovně stanoví, že „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy“. Jinými slovy pokud obousměrná komunikace nezůstane vedle zaparkovaného vozidla široká alespoň 6 metrů, dostává se řidič do rozporu se zákonem.

Tento zákaz rozhodně není nějakým samoúčelným nástrojem ke zbytečné perzekuci řidičů. I cesty v odlehlejších částech obce totiž vedou k chatám a trvale obydleným objektům. A kdyby nedejbože hořelo, mohli by hasiči leckdy přes barikádu zaparkovaných aut jen zpovzdáli přihlížet katastrofě. Obdobný problém by pak měla i sanitka či horská služba.

O nic „správnější“ není ani parkování vedle lesních cest, na manipulačních lesáckých plochách a v podstatě kdekoli „mimo asfalt“. Zde se totiž k výše zmíněnému přidává porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, který v § 53 odst. 1 písm. g), stanoví, že „přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem. Za tento přestupek může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5.000,- Kč“. A pokud by záležitost byla řešena jako správní delikt, může se pokuta vyšplhat až k částce 100 tisíc korun.“

(hav, pomedvedichtlapkach.cz, foto: Jan Há)