Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Biodiverzita v Zoo Ostrava: Výzkum potvrdil devět druhů volně žijících netopýrů v areálu zoo

V areálu Zoologické zahrady a botanického parku se vyskytuje řada volně žijících druhů. Přírodní charakter areálu s několika rybníky je příznivým prostředím i pro netopýry. Výzkum odhalil, že se jich v zoo vyskytuje až devět druhů, tj. téměř třetina všech druhů netopýrů žijících na území České republiky.

Výzkum netopýrů v ostravské zoologické zahradě, který vedl zoolog Slezského zemského muzea Opava Martin Gajdošík, doložil, že v přírodním areálu zoo se vyskytuje a loví až devět druhů netopýrů, to je bezmála třetina ze všech druhů netopýrů, které se vyskytují v České republice. Jsou mezi nimi druhy hojnější, ale i poměrně vzácné. Ve spolupráci s Martinem Gajdošíkem v zoo probíhá i pravidelný monitoring a případně vypouštění netopýrů. Monitoring se provádí pomocí ultrazvukových detektorů, kdy se prochází areálem a hledají se létající a lovící netopýři.

Mezi nejhojnější druhy v areálu zoo patří netopýr vodní. „Nacházíme ho pravidelně každým rokem. Vyskytuje se prakticky všude, kde je v nižších polohách voda. Letos jsme dokonce odchytili samici v laktaci, takže v zoo mají pravděpodobně i kolonii. Kolonii zde má asi i netopýr rezavý,“ popisuje Martin Gajdošík. Naopak vzácným je netopýr Brandtův. „U jednoho z rybníků v areálu zoo se nám podařilo odchytit samce. Přeletuje zde i loví,“ doplňuje Martin Gajdošík.

V Zoo Ostrava se také pravidelně už od roku 2005 koná osvětová akce pro veřejnost věnovaná netopýrům.

Do roku 2013 to byla Evropská noc pro netopýry. Protože se ale z Evropy přesunula i do řady jiných zemí, stala se z ní v roce 2014 Mezinárodní noc pro netopýry. Účastníci se při akci seznámí s výzkumem, ochranou i dosavadními poznatky o životě netopýrů, a dozví se tak, jak tito jediní aktivně létající savci žijí, co je nejvíce ohrožuje, jak je lze chránit a proč jsou v přírodě důležití. Letos se uskuteční ve středu 7. září od 18 hodin.

Součástí akce bývá i vycházka po večerní zoo s detektorem.

Při ní se pravidelně daří detekovat lov kolonie netopýra vodního u rybníka pod výběhy afrických zvířat. Dále zde bývá zaznamenán i netopýr rezavý. U lamp venkovního osvětlení nad hlavní trasou místy loví netopýr večerní, v okolí stromů někdy netopýr hvízdavý. Méně pravidelně se podaří zachytit též netopýra rezavého,“ vyjmenovává Martin Gajdošík. V některých ročnících mohli být lidé svědky i vypouštění netopýrů. Jednalo se vždy o jedince, které zoologovi předává městská policie do tzv. záchranného chovu.

Netopýři v Zoo Ostrava:

  1. netopýr severní 
  2. netopýr večerní 
  3. netopýr vodní 
  4. netopýr Brandtův 
  5. netopýr velký 
  6. netopýr rezavý
  7. netopýr ušatý 
  8. netopýr hvízdavý
  9. netopýr nejmenší 

Podle aktuální legislativy České republiky patří všichni netopýři ke zvláště chráněným druhům. Chráněni jsou i Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry (Bernská konvence) a Dohodou o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS).

(sd, Zdroj: TZ Zoo Ostrava)

 

Příbuzné články