Do polského Těšína nově vlakem i s ODISkou

Lidé, kteří pendlují mezí Českým Těšínem a polským Cieszynem, mohou od srpna 2022 opět využívat železniční spojení mezi těmito městy. Novinkou je tarifní režim. Ve vlacích bude tedy možné cestovat dle tarifu ODIS nebo tarifu Českých drah. Cieszyn nenabízí jen zajímavou možnost nákupu, ale je to i pěkné historické město, kde si lze zajít na dobrý oběd či do kavárny na něco dobrého.

Železniční dopravu zajišťuje linka S7 (Frýdek-Místek – Český Těšín – Cieszyn). Jak již bylo uvedeno, lze využívat tarif ODIS nebo tarif Českých drah. K používání tarifu ODIS je ve většině případů zapotřebí čipová karta ODISka. Železniční stanice Cieszyn je zařazena do tarifní zóny č. 45, která zahrnuje dále Český Těšín, Ropici a Chotěbuz.

Na ODISku lze zakoupit rovněž jízdenku na jednotlivé jízdné do nebo z Cieszyna jako do/z kterékoliv jiné železniční stanice nebo zastávky v rámci ODIS, a to v kterékoliv osobní pokladně nebo u průvodčího ve vlaku. Do nebo z Cieszyna lze cestovat i na celosíťové jízdenky ODIS.

Tarif Českých drah: U průvodčího ve vlaku nebo v osobních pokladnách železničních stanic v Česku lze zakoupit také jízdenky z/do Cieszyna (hotově v korunách nebo platební kartou), a to do celé sítě Českých drah dle vnitrostátního ceníku. Další informace najdete například zde.

Cieszyn byl hlavním městem bývalého Těšínského knížectví. Leží na pravém břehu řeky Olše (Český Těšín na levém). Hlavní rozvoj města byl ve středověku - probíhaly zde důležité obchodní stezky, a tedy se i zde rozvíjel obchod. V r. 1653 se snažili území dobýt Piastovci, potom byl Cieszyn v rukou českých Habsburků. V 15. století zde bylo vybudováno náměstí, radnice a hradby. V roce 1920 se Cieszyn rozdělil na 2 části: Český Těšín a polský Cieszyn.

Cieszyn toho nabízí také docela dost pro malý jednodenní výlet třeba s dobrým obědem na náměstí. V minulosti se na něm nacházely hlavní komunální objekty, mj. radnice a domy s podloubím patřící nejbohatším měšťanům, které vznikly v 16. stol. ve slohu renesančním.

Za návštěvu stojí také Zámecký vrch. Dnes tady najdete park a jako památka na období zašlé slávy zde stojí gotická Piastovská věž a rotunda sv. Mikuláše. Piastovská věž je nazvána podle piastovských orlic, které jsou umístěny na nárožích jejího zakončení. Je pozůstatkem gotického hradu ze 14. století. Je vysoká 29 metrů a je z ní pěkný rozhled na celý Těšín a okolí.

Rotunda sv. Mikuláše je nejstarší a nejcennější památkou na Těšínsku. Vznikla v 1. pol. 11. stol. v románském slohu. V její blízkostí se nacházelo palatium – obydlí pro velitele hradiska. Celá staletí byla hradní kaplí, rovněž plnila funkci střediska a jako jediná zděná budova rovněž v době válek měla funkci obrannou.

Památek je ale v polském Těšíně daleko více. Pro inspiraci pro toulky městem se podívejte třeba na visitcieszyn.com.

(hav, foto: wikipedia.org)

Příbuzné články