Slovenská strela a kostel s rajským dvorem – dvě zachráněné perly

Dva počiny z Moravskoslezského kraje - záchrana motorového železničního vozu Slovenská strela a obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku zaujaly porotu a byly oceněny cenou Národního památkového ústavu. Možná i to by mohlo být dalším důvodem se na tyto zajímavé památky zajet podívat.

Motorový vůz M 290.002 známý jako Slovenská strela je národní kulturní památka, kterou najdete v Kopřivnici. Jedná se o jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po 61 letech chátrání byl tento unikátní vůz zachráněn. Podílel se na tom tým techniků, řemeslníků a restaurátorů rozmanitých profesí. Dokládá technickou úroveň Československa a Československých státních drah v období mezi světovými válkami.

Při opravě byl rozebrán na jednotlivé součásti. Skříň postavena na pomocné podvozky, po odstranění nepůvodního laku vyvařeny nesoudržné a zrezivělé části a podle vzorků byla opatřena novým lakem višňově červeného odstínu se zlatou střechou podle původní podoby.

V interiéru byly doplněny všechny konstrukce, podlahy, obklady stěn a stropu, okenní a dveřní výplně. Čalouněná křesla dochovaná jen v jednom oddílu a bez původních potahů byla zčásti vyrobena nová jako kopie a dochovaná část křesel opravena a opatřena novými výplněmi. Mimořádná pozornost byla věnována palubním deskám s kontrolními a ovládacími prvky. Po náročné renovaci a zprovoznění unikátního pohonu motorového vozu proběhla dne 6. května 2021 technicko-bezpečnostní zkouška, při které vůz splnil veškeré náležitosti k plnohodnotnému provozu na tratích v České republice.

Slovenskou strelu najdete v Kopřivnici ve speciálním depozitáři.

Oceněná byla také Římskokatolická farnost Fulnek a restaurátoři za celkovou obnovu kostela Nejsvětější Trojice, která zdůraznila krásu barokních hodnot a odhalila netušené doklady pozdně gotického umění.

Překvapivým nálezem byly gotické omítky s nástěnnými malbami v ambitu kláštera. Po celkovém odkryvu omítek byla odhalena scéna kalvárie, fragmenty vegetabilního motivu ve vrcholcích kleneb, kvádrování a barevnosti žeber a v neposlední řadě erbovní galerie zakladatelů kláštera. Erby nejvýznamnějších rodů té doby na jednom místě jsou skutečnou raritou.

Obnova také umožnila zpřístupnění nových prostor a vznik expozičních prostor. Expozicí je samotný kostel, jeho zázemí a bývalý klášter s původním mobiliářem a vybavením. V interiéru hlavní lodi byly složitě restaurovány kostelní lavice, doplněna byla původní podlaha z pískovce a břidlice. Generální opravou prošly i varhany, nástroj umístěný v původní barokní varhanní skříni byl po sestavení a seřízení kompletně naladěn. Důležitou součástí celkové obnovy byla také tesařská obnova původního barokního krovu. V rajském dvoře byla po dokončení archeologického výzkumu a stavebních pracích obnovena kamenná valounková dlažba s dekorativní křížovou vazbou.

Kostel je přístupný zdarma celoročně, více zde.

(hav s využitím tiskové zprávy, foto: npu.cz)

Příbuzné články