Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Víte, jak správně komunikovat s teenagerem? Přinášíme vám několik klíčových pravidel

7. červen 2021

Dospívání je obdobím velkých změn. Nejen pro samotné dítě, ale rovněž pro jeho rodiče. Z dítěte se stává teenager, jinak vypadá, mluví i myslí. Začíná se osamostatňovat a může dojít i k tomu, že se odcizí. Základem dobrých vztahů s dospívajícím dítětem je komunikace. Velmi důležité proto je, jakým způsobem rodiče s teenagerem mluví. V tomto článku vám přinášíme několik tipů pro úspěšnou komunikaci s vašim puberťákem.

1. Naslouchejte mu

Bez naslouchání není žádný dialog. Dospělí jsou zvyklí moralizovat, soudit, komentovat a radit, ale to obvykle dítě nepotřebuje. Mnoho dospívajících dětí právě na takovýto přístup reaguje tím, že se ještě více uzavře a raději se svými rodiči nemluví vůbec. Proto je důležité se pokusit svému dítěti nejdřív naslouchat, nepřerušovat ho a dát mu dostatečný prostor, aby se vyjádřil.

2. Zajímejte se o něj

Promluvte si s ním o tom, co ho zajímá. Neodsuzujte hned jeho vkus, ale zkuste nejdřív poznat, co se  mu líbí a co ho zajímá. Možná se vám tímto způsobem podaří navázat vzájemné porozumění.

3. Berte ho vážně

V období puberty se utvářejí názory a zájmy dítěte. Pokud mu dáte příležitost, aby vyjádřilo své myšlenky v konstruktivní diskuzi, bude si vážit samo sebe. Proto stojí za to zacházet s dítětem během diskuze jako s rovnocenným partnerem – tímto způsobem s ním začínáte budovat zralejší vztah.

4. Podporujte ho a oceňujte jeho silné stránky

Ani my dospělí nemáme příliš rádi, když někdo poukazuje na naše nedostatky. Zaměřte se proto u svého dítěte na jeho silné stránky. Dlouhodobé oceňování vede dítě k pozitivnímu budování osobnosti a posiluje jeho charakter. Pokud poukazujete pouze na jeho chyby a srovnáváte ho s ostatními, blokujete vzájemnou komunikaci.

5. Své zákazy dostatečně vysvětlete

Pokud rodič svému dítěti něco zakazuje, je vhodné vysvětlit proč a vyhýbat se argumentům typu „protože to říkám“. Dostatečně vysvětlete dítěti své rozhodnutí a pokuste se pochopit i to, když s ním nebude souhlasit. Nechte ho vyjádřit svůj přirozený hněv v dané situaci, aniž byste změnili své rozhodnutí.

6. Přeneste na něj zodpovědnost

Pokud chcete, aby vás vaše dospívající dítě bralo vážně, zkuste ho brát vážně i vy sami. Zacházejte s ním jako s dospělým i navzdory tomu, že ještě tak úplně není. Věty „co si myslíš?“ nebo „je to tvá volba“ pomůžou vašemu dospívajícímu dítěti k samostatnému přemýšlení a rozhodování. Posiluje to jeho nezávislost i sebevědomí. Také po přenesení odpovědnosti na samotného teenagera se některé problémy mohou snadněji vyřešit. Neznamená to, že to bude dělat přesně tak, jak chcete vy, ale bude to dělat tak, jak sám nejlépe umí. Dítě občas musí samo pocítit následky svého jednání, poučit se ze svých chyb a získat tak cenné zkušenosti.

7. Netlačte na něj

Netlačte na něj a nesnažte se za každou cenu o rozhovor. Možná v daném okamžiku z nějakého důvodu mluvit nechce. Je dobré dát mu čas a počkat, až bude samo připraveno mluvit. Úkolem rodiče je zajistit, aby dítě vědělo, že za ním může přijít kdykoliv a s jakýmkoliv problémem a bude vyslyšeno.

Snažíte se dodržovat tyto pravidla a i přesto se vám nadále nedaří komunikovat s vaším dospívajícím dítětem tak, jak byste si přáli? Neváhejte se poradit s psychologem. Online psychologická poradna Mojra.cz nabízí konzultace hned s několika dětskými psychology, kteří jsou vám schopni poskytnout cenné rady, jak se zachovat a postupovat v této situaci. Nepodceňujte komunikační problémy se svým dítětem. Je to základ vzájemně fungujících vztahů.

V případě objednání konzultace na www.mojra.cz uveďte do pole slevový kupon „PROGRAM“ a okamžitě získáte slevu 5 % na všechny typy konzultací s našimi psychology.