Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Areál Hasičské zbrojnice SDH Svinov

Jelínkova 1192/5, 721 00 Ostrava-Svinov

Sdružení dobrovolných hasičů Svinov (SDH Svinov) bylo založeno 1. 12. 1889.

Účelem spolku je mj. veřejně prospěšná činnost a podpora výkonu dobrovolnictví. Mezi hlavní konkrétní činnosti patří výkon hasičské zásahové činnosti, celoroční všestranná práce s dětmi a mládeží, preventivně výchovná a vzdělávací, organizační, sportovní a také společensko kulturní činnost.

Spolek silně působí na poli rozvoje a integrace komunity a při tomto výkonu spolupracuje především s úřadem městského obvodu a ostatními dobrovolnýmy spolky na území Svinova.

1. 1. 2006 byla Sboru udělena medaile Za mimořádné zásluhy. V roce 2009 byl monsignorem Lobkowiczem slavnostně vysvěcen hasičský prapor. Dřívější velitel jednotky p. Petr Buček byl za práci jednotky při povodních v r. 1997 vyznamenán Medailí Za odvahu a statečnost.

Mapa dalších míst