Varování
Vláda ČR do odvolání zakazuje divadelní, hudební, filmové, kulturní i sportovní akce, výstavy, trhy a jiná shromáždění. Doporučujeme ověřit konání jednotlivých akcí u pořadatelů!

Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM

Milíčova 1484/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

www.ndm.cz/cz/stranka/118-o-nas

Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském je nezisková organizace – platforma pro vzdělávání, která si klade za cíl edukaci dramatickým uměním a vytváří prostor pro konfrontaci umělců s dětmi a mladými lidmi. Vznikla na základě spolupráce Janáčkovy akademie múzických umění a Národního divadla moravskoslezského s myšlenkou vzdělávat a vychovávat budoucí diváky, osobnosti s pozitivním vztahem a aktivním postojem k umění a kultuře v září roku 2012.

Za svou šestiletou existenci Ateliér realizoval řadu úspěšných kulturně-vzdělávacích projektů pro děti, mládež i jejich pedagogy.