Galerie na schodech

ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
+420 599 480 911

U zrodu myšlenky otevřít na radnici galerii stál světově známý fotograf Jaroslav Kubík, který její provoz výstavou svých prací v září 2001 také zahájil. Dodnes se zde pravidelně obměňují výstavy fotografií a výtvarných děl umělců z Ostravy a okolí, i žáků a studentů základních, středních a vysokých škol. Zájem návštěvníků vzbuzují zvláště expozice, které se tematicky vážou k životu současné Ostravy Poruby i k její historii.