Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Hvězdárna Český Těšín

Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

+420 558 712 695

www.kassct.cz/verejne-pozorovani-oblohy

Veřejná pozorování oblohy se konají každý měsíc ve hvězdárně, která je součástí budovy Těšínského divadla. Přístup do hvězdárny je v zadní části budovy ze dvora (vstup přes vrátnici TD). V případě nepříznivého počasí se pozorování nekoná. Mimo termíny je možné telefonicky dohodnout i další mimořádná pozorování.