Hvězdárna Český Těšín

Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín
+420 558 668 195

Hvězdárna se nachází v budově TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA.

Hvězdárna seznamuje veřejnost v oblasti astronomie pomocí populárně-vědeckých přednášek o objevech v oboru hvězdářství, pozorování astronomickým dalekohledem. Pořádáme večerní pozorování oblohy a přednášky věnované astronomii.

Přístup do hvězdárny je v zadní části budovy ze dvora (vstup přes vrátnici TD). V případě nepříznivého počasí se pozorování nekoná. Mimo termíny je možné telefonicky dohodnout i další mimořádná pozorování.