Důl Petr Bezruč

Michálkovická 1990, 710 00 Ostrava

Důl Petr Bezruč (původním názvem Terezie) je nečinný černouhelný důl. Průzkum důlního pole byl zahájen v roce 1838 a samotná těžba v dole Terezie v roce 1842. V roce 1843 jej odkoupil vídeňský bankéř Salomon Rotschild. Po znárodnění v roce 1946 byl důl připojen k podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava (pozdější OKD) a přejmenován na důl Petr Bezruč. Těžba byla ukončena 30. 6. 1992. Zachována zůstala stará těžní věž, která byla prohlášena technickou památkou.