Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Kino Mír Opava

Kolářská 5, 746 01 Opava

+420 553 650 342

www.kino.opava.org

Kino Mír se nachází v centru města Opavy. Disponuje sálem s největší kapacitou pro sedící diváky, konkrétně má 565 míst. V plánu je nákup digitálního projektoru. Tato varianta umožní konkurovat Multiplexu CineStar a s malým zpožděním uvádět i filmové novinky. Rovněž zůstane zachována možnost projekci filmů na 35mm pásu, která obohacuje dramaturgickou nabídku filmového klubu a festivalů, jako jsou Další břehy, Bezručova Opava či festival outdoorových filmů. Nadále zde budou probíhat také divadelní představení, koncerty, školní akademie, přednášky, schůze spolků a další akce.