Těšínské divadlo

Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín

+420 558 746 022

www.tdivadlo.cz

Pod jednou střechou zde působí umělecké soubory dvou národností, Česká scéna, Polská scéna a loutková scéna "Bajka", která hraje rovněž dvojjazyčně. Hry pro dospělé a pohádková představení pro děti. Pořádá výstavy. Kromě domovské scény a stálých zájezdových „štací” zajíždí na pohostinná vystoupení.