Galerie Lauby

Masarykovo nám. 1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Galerie Lauby má daleko k bílé galerijní kostce. Jde o formálně i obsahově determinující prostor v podloubí Ostravského muzea, jenž je napůl veřejný, napůl privátní, napůl přístupný, napůl zapovězený. Základní a fakticky jedinou premisou výstavních projektů je zúročení potenciálu, který dané místo skýtá. Galerie je společným projektem Fakulty umění OU a Ostravského muzea.