Bezručovy sady Olomouc

Aksamitova, 779 00 Olomouc

Park anglického typu vznikl v roce 1898 úpravou prostranství pod městskými hradbami. Dnešní rozloha je výsledkem připojení zahrad pod kostelem sv. Michala v roce 1949. Kouzlo prostranství dodávají nejen hradby, ale i skály, rameno řeky Moravy nebo sochařská výzdoba. Součástí sadů je i botanická zahrada s unikátní sbírkou 10 000 keřů růží a Jihoslovanské mauzoleum z roku 1926.