Máme na to?! Cesta k ekonomické rovnosti

Termín konání
Warning: Undefined property: stdClass::$dates in /www/doc/www.eprogram.cz/www/templates/eprogram/html/com_jux_eventon/event/default_event.php on line 5

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /www/doc/www.eprogram.cz/www/templates/eprogram/html/com_jux_eventon/event/default_event.php on line 5

Ve světě, kde platové rozdíly, průměrně nižší důchody a menší úspory kreslí obraz finanční reality mnoha žen, a vyšší průměrná délka života před ně klade ještě větší výzvy, se nabízí otázka: Hrají ženy ve srovnání s muži ekonomickou hru života s nerovnými kartami? Je možné, že se jim jednoho dne s úroky vrátí čas a energie věnované péči o rodinu, naplňování tradičních společenských rolí — a to ve světle ekonomické rovnosti mužů a žen?
Centrum PANT vás zve na večer pohledů za oponu finančních statistik, který otevře dveře k diskuzi o finanční (ne)závislosti žen. V diskuzi se výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky Jana Brodani a Johana Jonáková, ředitelka Gender Studies o. p. s. a expertka na sociální integraci a rovné příležitosti žen a mužů, podělí o své pohledy i návrhy, jak mohou ženy navigovat svou cestou k ekonomické rovnosti v systému, kde se zdá být vše předem nalajnované.
S moderátorkou Annou Bangoura se nebudeme bát ponořit do otázek, jak hluboké jsou finanční propasti mezi pohlavími a co je způsobuje. Jakým výzvám čelí ženy při snaze o finanční nezávislost a jaké strategie k jejich překonání by pomohly? Mohou ženy efektivně plánovat svou finanční budoucnost v kontextu nejistot, které jim přináší život? Přijďte se s námi ptát, sdílet zkušenosti a úhly pohledu, protože ta nejlepší investice je do vás a vašeho času.

Jana Brodani
výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR, zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA. Vystudovala na Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě financí a účetnictví VŠE, Právnické fakultě Univerzity Karlovy, LL.M na University of London v UK a MBA na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Již 15 let se věnuje zajištění na stáří, finančnímu postavení žen a rozvoji kapitálových trhů v ČR i Střední Evropě.

Johana Jonáková
ředitelka organizace Gender Studies, vystudovala Fakultu sociálních věd, obor německá a rakouská teritoriální studia. Po absolutoriu pracovala v Gender Studies jako koordinátorka projektů před vstupem do Evropské unie. Následně působila na ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti metodiky strukturálních fondů, s důrazem na horizontální priority a evaluaci. Strávila rok na studijním programu pro perspektivní pracovníky veřejné správy Nadace Roberta Bosche na ministerstvu hospodářství v Berlíně a v Německé průmyslové a hospodářské komoře. V roce 2017 se vrátila zpět do Gender Studies, kde vedla tým pracující na genderových auditech firem. Je autorkou a koordinátorkou aktuálně realizovaného projektu Československo v paměti žen. Je členkou Genderové expertní komory ČR.