Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Komentovaná prohlídka výstavy na téma práce

29. listopad 2020

Alespoň na komentovanou online prohlídku aktuální výstavy nazvané Dělník je smrtelný, práce je živá zve Galerie výtvarného umění v Ostravě. S kurátorkou výstavy Renatou Skřebskou se milovníci umění mohou alespoň virtuálně potkat ve čtvrtek 3. prosince od 16.30 hodin. Akce bude přístupná přes Facebook GVUO

Výstava volně navazuje na výstavní projekt Černá země? Mýtus a realita, který zhodnotil výtvarnou a uměleckou scénu Ostravy a širšího regionu a představil ji v dosud neznámých souvislostech. Současná výstava si klade za cíl obdobným způsobem představit tematiku práce ve výtvarném umění. Tematické výstavy byly v minulosti převážně věnovány krajině, žánru, portrétu, různým lidským činnostem, životnímu údělu a mezním situacím od narození až po smrt. Téma práce prostupuje řadu těchto námětů a téměř všechna umělecká období a styly.
Výstava představuje slavnou dobu světa práce, přes její degradaci, nezájem a postupný návrat na výtvarnou scénu. Nejedná se o její nostalgické představení, ale o rehabilitaci tématu, jeho kritické zhodnocení a představení laické i odborné veřejnosti, jako tématu, které se nějakým způsobem týká každého lidského jedince.

Výstava ukazuje dobový význam tematiky práce a její odkaz pro současnost obecně i v užším pojetí regionu. V 8 výstavních sekcích je přestavena práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny v rámci 20. století tak, jak byly zastoupeny v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století. Vystaveno je přes 150 uměleckých děl od více než stovky výtvarných umělců.

Více na https://www.gvuo.cz/delnik-je-smrtelny-prace-je-ziva_ed104. (hav)