Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Dárek Jam - předvánoční benefice pro azylový dům a lidi v nouzi

10. prosinec 2020

Benefice pro maminky s dětmi v azylovém domě a další lidi v nouzi proběhne v on-line přenosu v úterý 15. 12. 2020 od 19 h. Tradiční akce Dárek Jam iniciovaná ostravskými hudebníky přinese divákům vydatnou porci aktuálně nedostatkové kultury a umožní veřejnosti materiálně nebo finančně podpořit klienty služeb Charity Ostrava. Podrobnosti na www.darekjam.cz 

„Dlouhodobě se snažíme provázat poslání Charity Ostrava směřující k pomoci lidem v nepříznivé životní situaci a hudební umění v rámci benefičních akcí pro veřejnost. Dárek Jam proběhne letos již po osmé a jeho smyslem je pomoc maminkám s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy a dalším lidem v nouzi zprostředkovat vánoční radost dárkem. Zároveň se aktuálně snažíme zlepšit kvalitu zázemí azylového domu a žádáme o finanční příspěvky na podporu rekonstrukce většího objektu pro tuto potřebnou službu.“ uvádí smysl benefice pořádané skupinou nadšených lidí z ostravského kulturního podhoubí ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Koncerty celkem 8 uměleckých uskupení z ostravského klubu Zadní vrátka začnou v on-line přenosu v úterý 15. 12. 2020 od 19 h, podrobnější informace ke sledování jsou publikovány na webu www.darekjam.cz.

„Letos se na Dárek Jamu představí Boris Urbánek, Jiří Krhut, Zbyněk Terner, Eliška Černá, WINDY, Nedivoč, Banda del Caffe, Adobre a slovem bude provázet Jiří Krupica“ láká na pestrý hudební program jeden z pořadatelů Pavel Kareš.

Dárky pro děti a maminky nebo trvanlivé potraviny pro lidi bez domova bude možné předat v klubu Zadní vrátka na ul. Masná 1847 v Ostravě 14., 16. a 17. 12. v době 16-20 h. Na stejném místě bude umístěna zapečetěná sbírková pokladnička Charity Ostrava. Finanční podporu na rekonstrukci azylového domu sv. Zdislavy lze poskytnou také přes on-line dárcovský portál Darujme.cz (www.darujme.cz) v rámci dárcovského projektu Charity Ostrava s názvem „Pomáhejme spolu“. Sběr dárků se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Finance a dárky shromážděné při benefici budou využity na vybavení nové herničky pro děti v aktuálně rekonstruovaném objektu pro Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi. Větší budova umožní přijímat maminky s více než 3 dětmi a bezbariérová úprava jednoho z pokojů bude sloužit klientkám se zdravotním hendikepem. Navýší se také celková kapacita služby ze současných 24 na 42 míst. Potraviny budou poskytnuty ženám a mužům bez domova, kteří docházejí do nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre.

Těšíme se na Vás při on-line přenosu a děkujeme za podporu! Děkujeme také umělcům a organizátorům za podporu lidí bez domova!