Zajímavé výstavy jsou k vidění v Bílovci

Pozoruhodná výstava nazvaná S knížaty u stolu byla zahájena v bíloveckém muzeu a zámku. Navštěvovat ji můžete až do 30. září 2022. Zároveň je k vidění expozice Skrytý středověk, která je zpřístupněna v suterénu zámku a komentované prohlídky se konají každou sobotu v 16 hodin.

Výstava S knížaty u stolu
Vystaveny jsou originální archeologické nálezy i písemné či ikonografické památky z Opavska a Ratibořska, které ve středověku pojila společná historie. Součástí výstavy je i nádobí či předměty používané při stolování na středověkých vévodských dvorech Piastovců a Přemyslovců. Vydán byl také stejnojmenný katalog, který obsahuje vybrané středověké recepty.

Výstava je součástí projektu Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři/Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu.

Expozice Skrytý středověk na zámku v Bílovci
V působivém prostředí gotických prostor severního křídla zámku v Bílovci je představena podoba někdejšího pozdně středověkého městského hradu z 15. století. Návštěvník si doslova osahá původní zdivo středověkého hradu, stejně tak má možnost pomocí modelů a interaktivních prvků sledovat pravděpodobnou podobu tohoto panského sídla ve středověku i jeho další stavební vývoj.

Stavební úpravy zámku doprovázejí archeologické výzkumy a operativní dokumentace, z nichž vyplynulo mnoho nových informací o stavebním vývoji zámku. V suterénu severního křídla zámku (v novodobé historii se zde nacházela kotelna) byly identifikovány stavební konstrukce z období městského hradu, který zámku přecházel.

V expozici se návštěvníci seznamují s opevněním, způsobem bydlení i předměty všedního dne na hradě ve středověku. Návštěvník si doslova osahá původní zdivo středověkého hradu, stejně tak má možnost pomocí modelů a interaktivních prvků sledovat pravděpodobnou podobu tohoto panského sídla ve středověku a jeho další stavební vývoj.

Archeologicky odkryté pozůstatky západního křídla hradu a jeho brány jsou prezentovány formou půdorysné stopy v dláždění nádvoří. Součástí architektonicky ztvárněné expozice jsou rovněž exponáty nalezené při archeologických výzkumech.

Další informace najdete například na zamekbilovec.cz.

(hav s využitím tiskové zprávy, obrázek: npu.cz)