Britský umělec zatemnil ostravskou galerii PLATO

Netradiční až překvapivou výstavu současného umění můžete navštívit až do poloviny srpna 2023 v ostravské galerii PLATO. Britský umělec Dan Walwin proměnil prostor celé galerie, upravil světelné podmínky budovy a připravil pečlivě promyšlenou trasu, kudy mají návštěvníci jeho výstavou procházet. Přesto, že je výstava pojmenovaná jako Úleva, milovníci umění se mohou těšit i na jistou porci napětí.

Původem britský umělec žijící v Nizozemí přichystal pro Ostravu hned několik nových děl a v PLATO se představuje svou dosud největší výstavou nazvanou Úleva. Dan Walwin vytváří v galerii fiktivní rekonstrukce zdánlivě známých prostředí a používá k tomu video, zvuk, sochy a instalace.

Jím vytvořený svět nabízí osobní příběhy, v nichž se fakta a fikce vzájemně prostupují. Pro výstavu Úleva proměnil umělec prostory celé galerie. Zásadně například snížil množství světla v celé budově. Vytvořený šerosvit umožňuje divákům zapojit představivost a zvyšuje jejich citlivost a vnímavost. Ve srovnání s intenzivním denním světlem, které nás v době konání výstavy v jarních a letních měsících čeká, bude kontrast o to větší a přechod zvenčí dovnitř ještě zdůrazní odlišnost prostředí výstavy. Walwin se v České republice představuje potřetí. Kurátorkami jeho výstavy jsou Daniela a Linda Dostálkovy.

„Dan Walwin bravurně používá filmový jazyk. Zdá se, že sledujete příběh a ve chvíli, kdy máte pocit, že máte dostatek indicií k jeho pochopení, přijde určitý zvrat. Klíčovou složkou naší reakce tak zůstává napětí. Vystavená díla vytvářejí zážitková prostředí nabitá emotivními příběhy. Umožňují střídat způsoby sledování věcí, a stát se tak součástí společenství či prostředí, které je nám známé, a přesto svým způsobem nové,” komentuje práci umělce jedna z dvojice kurátorek Daniela Dostálková.

Pro jednotlivé filmové projekce vytváří autor speciální scénografii. Pracuje s prostorem i s diváky a neponechává náhodě ani pořadí, v jakém si mají jednotlivé sály prohlédnout: návštěvníka navádějí světelné šipky, texty na zdech či schodech nebo zavěšené textilní plochy. Díla umístil i na chodbu nebo do kavárny a přisvojil si tak celý prostor.

Velkoformátové fotografie i televizní obrazovky slouží rovněž jako zdroj světla. „Výstava má komponovanou trasu, je strukturou vytvořenou pro setkání. Divákům umožňuje měnit způsoby sledování věcí. Mohou střídat čtení, dívání se, naslouchání. A také přemýšlet, kdy se mohou jednotlivé části prolínat nebo spolu souviset více, než se na první pohled zdá. Stejně tak mohou zažívat momenty ‚úlevy', neboť jedno dílo může být jakýmsi protipólem k jinému,“ vysvětluje svůj přístup Walwin.

Jeden z recenzentů výstavy, Ivan Motýl, například napsal: „V posledním sále číslo 5 jsem si dokonce zazpíval, když jsem v jakémsi rauši obcházel velkoformátové projekční plátno pořád dokola. Dva paralelní výjevy z nočního rákosí a hudbou Marka Clifforda mají až relaxační účinky. Dílo nese název Subsong. Tráva ve větru návštěvníka mimoděk ponouká k jakémusi rituálnímu zpěvu neznámého domorodého kmene.“

Komentované prohlídky k výstavě jsou naplánovány na tyto dny: 20. 5. v 18.30 h., 24. 5. v 18 h., 13. 6. v 18 h., 20. 7. v 11 h., 21. 7. v 11 h. a 22. 7. v 11 h.

Další informace najdete na stránkách galerie: plato-ostrava.cz.

(hav s vyžitím tiskové zprávy, foto: Dominika Goralska / PLATO)