Dvě nové výstavy lákají k návštěvě Domu umění

Ostravský Dům umění vystavuje tvorbu umělců Antonína Tomalíka a Jaroslava Kapce. Díla výtvarníků spojených s Moravskoslezským krajem budou k výstavy k vidění až do konce roku 2023.

Antonín Tomalík – Mezi svými
Výstava připomíná život a dílo výtvarníka a jablunkovského rodáka Antonína Tomalíka (1939–1968). Plynule navazuje na retrospektivu, jež Galerie hlavního města Prahy uspořádala v roce 1991. Expozice představuje téměř padesát umělcových děl a bezmála čtyřicet prací jeho přátel, mezi něž patřili například Vladimír Boudník a Jan Koblasa. Během svého tvůrčího života autor postupoval od malby biblických námětů přes malbu gestickou až po informel, tedy strukturální abstrakci, která překračovala všechny dosavadní výtvarné postupy. Neotřelým způsobem prezentoval tíživost existenciálních pocitů, které sám prožíval; dokladem toho je i asambláž Obraz I z roku 1960, kterou zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Jaroslav Kapec - Mnohotvárnost života
Komorně laděná výstava upozorňuje na blížící se sté výročí narození malíře a ilustrátora Jaroslava Kapce (1924–1998). Prezentuje jedenáct velkoformátových maleb a jednu kresbu z let 1958 až 1971, které pocházejí ze sbírek GVUO a od soukromých sběratelů. „Ve své tvorbě Jaroslav Kapec zpočátku zpracovával portréty mladých žen, později propojoval figurální malbu s písmem a geometrií. Příznačná pro něj byla redukce prostoru, izolovanost prostředí, expresivní barevnost a neidealizované tváře s výraznýma hloubavýma očima, což dokazuje například Portrét Evy z roku 1965,“ doplnila kurátorka výstavy Renata Skřebská, která zájemce provede výstavou ve čtvrtek 2. listopadu a ve středu 13. prosince v 17 hodin.

Jednou z mála dochovaných Kapcových velkoformátových realizací v Ostravě je Mnohotvárnost života z roku 1971, kterou autor vytvořil pro foyer dnešního Divadla Antonína Dvořáka. Brzy po vystavení však bylo dílo politickými představiteli odstraněno. „Na druhou stranu se díky tomu stalo součástí sbírky GVUO už v roce 1972, a tak bude možné si ho na výstavě prohlédnout osobně,“ uzavřela Skřebská.

Další informace o výstavách najdete na www.gvuo.cz.

(hav, foto: gvuo.cz)