Fotovýstava Hodina války ve Fiducii

2. leden 2019

Až do 23. ledna lze navštívit v ostravské Fotografické galerii Fiducia výstavu fotografií Aleny Dvořákové a Viktora Fischera nazvanou Hodina Války. Oba autoři jsou absolventy Katedry fotografie, filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Společně pracují na fotografických projektech od roku 1992. Postupně přestali autorizovat fotografie a nyní publikují a prezentují svou práci na výstavách jako autorská dvojice. Jejich práce se zaměřuje na nové metody vyjadřování humanitárního obsahu. Používají vizuální symboly a zkratky způsobem, který přitahuje příjemce zprávy ve formě moderního fotografického dokumentu, ale současně poskytuje dostatek prostoru pro představivost. Uspořádali desítky autorských výstav a podíleli se na četných společných výstavách a fotografických projektech. Alena a Viktor jsou společnými držiteli řady ocenění a grantů.

Hodina války je koncipována jako protiklad k projektům Misie a Voda, které se zabývají vážnými lidskými a ekologickými problémy. V aktuální sérii se autoři rozhodli zachytit okamžiky „skutečné války“ v překvapivém kontextu rozvinutých zemí Evropy. Dále k tomu uvádí: „Konflikt představuje základní hybnou sílu vývoje lidské společnosti i jejích institucí. Naše fotografie jsou proto pořizovány tak, aby vizuálně připomínaly apokalyptickou válečnou fotografii, na kterou jsme si již bohužel zvykli na stránkách světových médií a kterou spojujeme s něčím, co se děje „někde jinde“. Naše fotografie, na první pohled plné agresivity a úzkosti z něčeho co stále podvědomě očekáváme, se při bližším zkoumání mění na neškodnou hru (i když s diskutabilním použitím potravin) založenou na historických a teritoriálních aspektech - hru, která je materiálně a technicky náročná a kterou si lze v takovém rozsahu těžko představit jinde ve světě.“ (hav)