Ostrava se raduje, stavba koncertní haly může začít

Žádný z pěti zájemců, kteří usilovali o prestižní stavbu ostravské koncertní haly podle návrhu amerického architekta Stevena Holla, se proti výsledkům nedávno ukončeného výběrového řízení na dodavatele této přelomové stavby neodvolal.

Stavba tedy může začít, ostatně zástupci ostravského magistrátu už ve středu podepsali smlouvy na tuto stavbu. Koncertní halu postaví společnost Sdružení pro koncertní halu, do které se spojily akciová společnost IMOS Brno a akciová společnost IPS Třinec. Sdružení také provede rekonstrukci Domu kultury města Ostravy, která je součástí této stavby.

Společnost Sdružení pro koncertní halu nabídla ve výběrovém řízení, že koncertní sál a rekonstrukci Domu kultury města Ostravy provede za 2 miliardy a 798 milionů korun.

Zpoždění stavby by mohlo stavební jámu změnit v přírodní koupaliště

„Jsem tomu rád. Patnáctidenní lhůta pro podání námitek uběhla a k mému milému překvapení žádné námitky nedošly,“ řekl náměstek ostravského primátora pro investice Břetislav Riger. Dodal, že ještě teď, nejpozději v pátek 5. dubna, dá město pokyn k dokončení první fáze výstavby haly, kterou je vyhloubení stavební jámy. Tato stavební jáma umožní vybudovat základy pro budoucí halu Janáčkovy filharmonie Ostrava, na kterých vyroste „ostře sledovaná“ koncertní hala.

„Možná jste zaznamenali diskuse na zastupitelstvu, kdy jsem odmítal nechat vyhloubit tuto stavební jámu, dokud nevybereme dodavatele a dokud neuplynou lhůty, kdy se mohou proti výběru ostatní účastníci odvolat. Mohlo to totiž druhou fázi stavby na nějaký čas zastavit a já jsem nechtěl, aby na místě stavby ve vybudované stavební jámě vzniklo díky dešti nebo spodní vodou třeba nechtěné přírodní koupaliště. Jáma má také dřevěné pažení, a kdyby se stavba zdržela, tak dřevo podléhá povětrnostním vlivům,“ vysvětlil Břetislav Riger.

Je to dokonce o něco málo lepší, než na magistrátu čekali

Vyhloubení stavební jámy bude trvat zřejmě šest měsíců. Pak statici ještě jednou přepočítají celou stavbu. A zhruba po půl roce už budou moci obyvatelé města vidět, jak budoucí koncertní hala, někomu připomínající obří pouzdro na hudební nástroj a jinému UFO, poroste. „Vše je na dobré cestě. Je to dokonce o něco málo lepší, než jsem čekal,“ řekl náměstek.

S financováním stavby pomůže městu grant Evropské komise, úvěr Evropské investiční banky, dotace Ministerstva kultury ČR i Moravskoslezského kraje. Město zároveň připravuje žádosti o dotace z dalších možných dotačních titulů a rovněž šetří do svého účelového fondu na financování koncertního sálu, ve kterém je nyní 570 milionů korun.

V současnosti stavbaři připravují Dům kultury města Ostravy na rekonstrukci a přístavbu koncertní haly. První fázi stavby ukončí právě vyhloubením obrovské jámy, pažené dřevem, která bude tvořit základy pro budoucí halu, jejíž projekt zařadil v roce 2021 prestižní americký magazín Architizer mezi deset nejočekávanějších staveb světa.

Na samotnou stavbu má vybrané sdružení stavebních společností 36 měsíců, takže předpokládaný termín dokončení stavby koncertní haly by měl být do konce roku 2027.

Vizualizace: Se souhlasem Steven Holl Architects a Architecture Acts

Příbuzné články