Podívejte se, jak se promění náměstí SNP. Konec aut, bude místem pro lidi

Přestože náměstí SNP s domem kultury Akord zamýšleli po válce architekti vystavět jako místo k setkávání, dnes v tomto smyslu moc nefunguje. Před domem kultury je parkoviště, přes náměstí jezdí auta a tržnice u náměstí svou funkci také příliš neplní.

Proto se Ostrava rozhodla na toto místo zacílit a nechala vypracovat studii, jak by tento prostor měl více sloužit obyvatelům obvodu Ostrava-Jih, který je v celé Ostravě nejlidnatější. Má zhruba sto tisíc obyvatel a počtem obyvatel je srovnatelný například s Olomoucí.

„Náměstí SNP je dnes neutěšené, lidé tímto prostorem spíše jen procházejí nebo jdou do domu kultury. Avšak původní záměr v době, kdy se Zábřeh stavěl, byl takový, aby náměstí sloužilo k setkávání, aby si tu lidé mohli sednout na lavičku, případně si zašli do kavárny,“ řekla náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Plány propojí obě strany náměstí a přesunou tržnici

Ona sama pracovala osm let jako zástupkyně starosty obvodu Ostrava-Jih. „Proto jsem ráda, že vznikla studie, která zmapovala prostor a navrhla úpravy, které z náměstí udělají příjemnější místo pro uživatele a obyvatele nejen tohoto prostoru,“ dodala náměstkyně.

Náměstí SNP čeká rozsáhlá proměna, která mu navrátí jeho význam. Plány zahrnují propojení obou stran náměstí, vybudování amfiteátru a nového parkového prostranství či přesun tržnice.

Urbanistickou studii nové podoby jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství Ostravy-Jihu zpracovalo brněnské studio MAAUS ve spolupráci s ostravským Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Návrh se zabývá především možnostmi rekonstrukce náměstí a doplněním zástavby v jeho okolí. Dokončená studie pracuje s propojením obou částí náměstí, mění náměstí v bezbariérový prostor a přesouvá asi padesát parkovacích stání z náměstí do okolí.

Silnice dělící náměstí se zvedne, parkoviště se přesune

Návrh také sceluje celé prostranství, které ulice Čujkovova dělí na dvě části. A to tím, že tuto cestu dělící prostor zvedne na úroveň okolní dlažby a změní materiál této protínající silnice. Toto řešení by mělo svými nájezdy zklidnit automobilovou dopravy a pohyb chodců mezi oběma částmi náměstí by měl být mnohem bezpečnější. Tato úprava umožní při některých akcích, jako je například rozsvícení vánočního stromu, silnici na určitou dobu zcela uzavřít a vést provoz jinudy.

Důležitou změnou bude přesun parkovacích míst z prostoru náměstí do jeho blízkého okolí. Před Domem kultury Akordu zůstanou jen krátkodobá parkovací stání a na náměstí bude umožněn vjezd pro zásobování a vysazování pasažérů. Na náměstí budou také vést stezky pro cyklisty. Spojení s Bělským lesem pak posílí zpevnění vyšlapané cesty v jihovýchodním rohu náměstí.

Autoři urbanistické studie navrhují také zvednutí terénu v předprostoru DK Akord. To umožní odstranění problematických teras a vytvoření bezbariérového vstupu do budov. Vyvýšená plocha navíc poskytne možnost pro vznik amfiteátru, který bude sloužit jak pro komunitní akce, tak pro každodenní setkávání lidí.

Lavičky se vrátí, vysadí se další stromy a dešťové záhony

Tržnice, která dnes funguje nedaleko, se přesune do samotného prostoru náměstí. Tržní stoly budou více lákat návštěvníky do prostoru náměstí a autoři počítají s tím, že se na náměstí časem mohou objevit prodejny občerstvení či venkovní zahrádky podniků. Oživit náměstí by mělo pomoci také navrácení laviček do prostoru.

Autoři studie také navrhují parkové úpravy náměstí SNP. Měly by tam tedy přibýt další stromy a vzniknout by tu měly také dešťové záhony. Nové stromy by měly na náměstí vytvořit souvislou alej. Mimo prostor náměstí zahradníci doplní stromořadí v ulicích Rodimcevova a Čujkovova v místech, kde to umožní vedení sítí technické infrastruktury. Počítá se také s úpravou podoby současného vodního prvku na náměstí, jehož součástí bude socha Slunění ze stávající kašny.

Vzniknou kolem malebného náměstí nové objekty?

Studie počítá s tím, že v lokalitě blízko náměstí SNP mohou v budoucnu vzniknout nové objekty, které doplní zástavbu západně od náměstí. Jednou z možností pro výstavbu je například plocha, na které se v současné době nachází tržnice. Budovy nabídnou prostory pro chybějící pracovní příležitosti v administrativě, obchodu a službách, čímž zvýší vitalitu a atraktivitu lokality.

Do přípravy studie se zapojili na dvou setkáních s autory studie a zástupci MAPPA i místní občané, podnikatelé a organizace. Právě z rozhovorů s nimi vyplynulo, že lidé náměstím převážně jen procházejí a svůj volný čas na něm netráví. Poukazují také na řadu sociálních problémů a přáli by si zlepšení stavu veřejných prostranství i nabídku kultivovaných podniků a služeb.

„Podněty jsme využili pro koncept našeho návrhu. Inspirovali jsme se také původními plány architekta z 50. let minulého století. Náměstí je samo o sobě malebné, avšak v průběhu pozdějších let zde vznikly architektonicky nekvalitní budovy a některé bloky nebyly dotvořeny, což sebou nese vznik mnoha nebezpečných zákoutí,“ řekla architektka studia MAAUS Miroslava Zadražilová.

Panely s vizualizacemi mohou lidé vidět na náměstí po celý duben

Studie se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí. Město Ostrava bude hledat vhodného investora pro dostavbu objektu na ploše nynější tržnice, který může přinést prostory pro administrativu, bydlení i zázemí pro provozovny. „Náměstí SNP tak bude prvním místem v Ostravě-Jihu nabízející nejen možnosti pro trávení volného času a kulturní vyžití, ale také pracovní příležitosti. Ty dnes v mnoha sídlištních čtvrtích chybí,“ řekla náměstkyně Hana Tichánková.

Návrh proměny lokality mohou vidět lidé také na náměstí SNP před Domem kultury Akord. Po celý duben pak zůstanou na místě k vidění panely s vizualizacemi a prvky návrhu.

Vizualizace: Se souhlasem studia MAAUS

Příbuzné články