Důl Jeremenko

Jeremenkova, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko

Důl Jeremenko je jediný činný důl v Ostravě, ovšem netěží se zde uhlí. Ve vodní jámě se čerpá důlní voda, která by mohla ohrozit dosud probíhající těžbu v karvinském revíru. Černouhelný hlubinný důl založila v roce 1891 společnost Vítkovické kamenouhelné doly. První název zněl Nová jáma, v roce 1895 byl změněn na Louis podle jednoho z Rothschildů. Po znárodnění v roce 1945 se důl stal součástí podniku Ostravsko-karvinské doly a od roku 1946 nese název Důl Jeremenko. K 1. 1. 1993 byla na dole ukončena těžba, ale v provozu zůstala zmíněná vodní jáma. Areál dolu je kulturní památkou.