Důl Bedřich (Zábřeh nad Odrou)

Venkovní, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Důl Bedřich založilo těžařstvo Maria- Anna v roce 1900. V roce 1902 došlo ve výdušné jámě, při hloubení průzkumného vrtu, k průvalu vody spolu s CO2. Přítok vody byl tak intenzivní, že během několika hodin zaplnil celý její profil. Během pokusů o její vyčerpání se na dole Bedřich vystřídala spousta odborníků s celého světa. Bylo vyčerpáno více jak 3 mil. m3 vody. Byl proveden vrt i ve druhé vtažné jámě, aby se odčerpání vody urychlilo. Přítok byl ale tak silný, že v roce 1908 byly všechny pokusy ukončeny a obě jámy byly v roce 1971 zasypány. Zvláštností jsou plynové komínky, které jsou, asi jako jediné v Ostravě, plastové. Také původní kovové sloupky kolem jámy byly nahrazeny plastovými. Důl se nachází v Ostravě – Zábřehu, nedaleko Ferony, v osadě Bedřiška.