Muzeum Kapličkový vrch a Schindlerova stodola v Malé Morávce

Malá Morávka 200, 793 36 Malá Morávka

Muzeum provozuje dvě kulturní památky - Kapli Nejsvětější Trojice a Schindlerovu stodolu.

Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena na Kapličkovém vrchu pravděpodobně okolo roku 1690 - původně jako částečně roubená stavba. Jednalo se o soukromou kapli podnikatelské rodiny Schilderových. Věkem sešla, a tak ji bratři Weissové nechali opravit, v letech 1765 - 1767 přebudována do dnešní podoby, získala mešní licenci a v době přestavby farního kostela se zde celebrovaly mše. Jednou z nejstarších částí kaple, a v celých Jeseníkách ojedinělou, je dřevěný malovaný kazetový strop se 34 samostatnými obrazy.

Soukromé Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce bylo založeno v září roku 1994. Od roku 1996 má muzeum svou stálou expozici. Jejím jádrem jsou archeologické nálezy z lokalit na Kapličkovém vrchu, nálezy ze štoly na Solném vrchu a z lokality z pravého břehu Bělokamenného potoka. Spolu s dalšími mladšími exponáty mapuje toto jádro expozice dlouhodobé osídlení údolí Bělokamenného potoka a s ním spojenou železnorudnou těžbu.

Schindlerova stodola byla postavena v r. 1937 místním tesařem pro rodinu p. Schindlera, který se zabýval zemědělstvím a měl v úmyslu stát se hoteliérem. Je originální svoji střechou, nejen pseudogotickým tvarem, ale zejména pojetím konstrukce. Místo trámů použil tesař pro střešní konstrukci cca 120 cm dlouhé dřevěné desky a sesadil je do kosočtverečných útvarů, které vytvářejí klenbovitou nosnou konstrukci.