Vila Františka Grossmanna

28. října 1511/93, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

František Grossmann pocházel z Pustějova ve Slezsku a do roku 1906 působil jako samostatný stavitel ve Frýdku.

Pro výstavbu vlastního domu a kancelářské budovy si stavebník a stavitel v jedné osobě zvolil pozemek situovaný naproti Městskému hřbitovu, vymezený ze severu tehdejší ulicí Hlavní (dnes 28. října) a z jihu ulicí Na Zapadlém. Grossmann pojal stavbu jako kompozici dvou odlišných hmot, dominantní patrové vily s přízemním horizontálně rozvinutým kancelářským domem, vzájemně propojených průjezdem. Kultivovaný, avšak velmi konzervativně řešený exteriér přecházel prostřednictvím vstupu s pozdně secesním keramickým obkladem a okenními vitrážemi doplněnými kovanými mřížemi do luxusně pojednaného interiéru. Původní prostorové uspořádání vycházelo z principu centrální dispozice s ústřední schodišťovou halou přes dvě podlaží. Vila po svém dokončení v roce 1923 vzbudila svou výstavností a honosným vybavením u ostravské veřejnosti velkou pozornost.