Amfiteátr Lhotka pod Ondřejníkem

Lhotka 60, 739 47 Lhotka

Amfiteátr se nachází v areálu školy. Každoročně se zde konají např. Sochovy národopisné slavnosti.