Vodní tvrz Jeseník

Zámecké nám. 120/1, 790 01 Jeseník

Vesnice Frývaldov, čili dnešní město Jeseník, vznikla během 13. století na křižovatce obchodních cest mezi Moravou a Slezskem. Od samého počátku ji strážila tvrz, tvořená původně jen obytnou věží, obehnanou místy až trojnásobným vodním příkopem. Počátkem 15. století byla věž zbořená a na jejím místě vyrostla patrová budova vévodící nově zbudovanému čtvercovému areálu.

V roce 1547 získali frývaldovské panství do svého vlastnictví biskupové z polské Vratislavi (Wroclav) a Vodní tvrz v té době zastávala jedinou ochranu města, které nedostalo právo postavit si hradby. Časem stavba přestala vyhovovat nárokům na komfort bydlení, byla stržená a až kolem roku 1730 došlo k přestavbě ruiny do podoby, jakou má dodnes. Koncem 18. století pobýval na tvrzi významný hudební skladatel Carl Ditters z Dittersdorfu, zastávající v té době funkci biskupského hejtmana.

Muzejní prostory v současné době nabízí stálé expozice historie a archeologie Jesenicka, fauny a flóry Jesenicka a expozice krutých čarodějnických procesů na Jesenicku a ve Slezsku ve sklepení Vodní tvrze.

V muzeu se ve dvou výstavních sálech pravidelně střídají krátkodobé výstavy.