Národní zemědělské muzeum

Vítkovice 3033, 703 00 Ostrava-Vítkovice
+420 777 485 152

Depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě vrostl do dvou původních továrních hal v Dolní oblasti Vítkovice. Obě haly vznikly v roce 1926 jako součásti měděné hutě vítkovické průmyslové oblasti. 

Místo pro šestou pobočku Národního zemědělského muzea nebylo vybráno náhodně. Ač se může na první pohled jevit, že nic není tak vzdálené jako těžký průmysl a těžba uhlí na jedné straně a zemědělství na straně druhé, ostravská pobočka je na správném místě. Severní Morava a české Slezsko jsou zemědělskými oblastmi s velkým množstvím zemědělské půdy a s tradicí potravinářské výroby i produkcí zemědělské techniky.

Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, expozice Depozitář potravin a Galerii českých potravin a pravidelně připravuje dočasné výstavy, akce a lektorské programy.