Brušperk

K Nám. 22, 739 44 Brušperk

Město Brušperk leží uprostřed území mezi městy Ostravou, Frýdkem–Místkem, Kopřivnicí a Bílovcem, v oblasti zvané Lašsko.

Rozkládá se po obou březích Ondřejnice. Historické město na pravém břehu, mladší část – základní a mateřská škola, sportovní stadión a rodinné domky na levém břehu. Město leží ve výšce 260 m n.m., dno řeky 235 m n.m. Nejvyšším místem je kopec sv. Marka vysoký 312 m n.m.

Ve svém znaku má Brušperk na červeném poli postavu sv. Jiří, patrona města v rytířské zbroji na koni, vše stříbrné barvy. Svatý Jiří drží v ruce kopí, kterým zabíjí symbol zla, draka barvy zelené. Městský prapor má dvě barvy, červený heraldický kříž na bílém podkladu.

Historickou část města tvoří městská památková zóna, jejíž základní částí je náměstí s barokními sochami sv. Trojice a sv. Jana Nepomuckého, měšťanskými domy, mezi nimiž vynikají domy č. p. 9, 13, 14 ve spodní řadě domů, kde se zachovalo podloubí. Drobné obchůdky v přízemích domů znovu v 90 letech ožily a jsou jeho ozdobou. Světlými barvami září i domy na jeho horní straně. Od roku 1919 nese náměstí jméno J. Á. Komenského. Město má řadu historických památek. Kamenné kříže, sochy, měšťanské domy, kaple, větrný mlýn, chráněné stromy. Největší památkou je kostel sv. Jiří se dvěma bočními kaplemi a věží vysokou 43 m. Areál kostela je obehnán zdí s kapličkami křížové cesty. Vedle kostela je fara.