Městská nemocnice Ostrava

Nemocniční 898/20A, 728 80 Moravská Ostrava a Přívoz
+420 556 541 111

Provozuje zdravotnické zařízení s nabídkou ambulantní a lůžkové péče. Disponuje lékařskou pohotovostní službou, centrem hyperbarické medicíny, domem sociálních služeb, léčebnou dlouhodobě nemocných, oddělením centrální sterilizace či laboratořemi.