Rajnochovická lesní železnice

Rajnochovice 126, 768 71 Rajnochovice

Význačnou kapitolu v historii Rajnochovic i celého regionu tvoří rajnochovická železnice. V letech 1904- 1906 zde byla vybudována úzkokolejná lesní dráha v délce 8,3km, která vedla po úbočích svahu od parní pily až do revíru nad Podhradní Lhotu (pod Kečský Javorník). Železnice byla vybudována za účelem svozu dříví k pile. 
V r. 1921 byla doprava po železnici zastavena.

V současné době se tohoto historického skvostu obce ujala Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice.

Vláček jezdí po trati dlouhé 300 m a jízda trvá cca 10 min.

Areál lesní železnice nemá pevně stanovenou provozní dobu. Během roku pořádá obvykle několik víkendových akcí pro veřejnost, které najdete zde Facebook RLŽ.