Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Galerie Fiducia

Mlýnská 3, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

+420 596 117 312

antikfiducia.com/czech

Fotografická Galerie Dole v prostorách Klubu Fiducia vznikla v roce 2001 a je od začátku samostatným subjektem v rámci klubu Fiducia. Zakladateli a kurátory galerie jsou fotografové Roman Polášek a Martin Popelář. Program galerie tvoří především monografické výstavy prezentující českou i světovou fotografii a autory všech generací včetně nejmladší. Pevné místo má ve výstavním plánu též klasika, např. Tono Stano, aj.