Ruční papírna a muzeum

U Papírny 9, 788 15 Velké Losiny
+420 583 248 433

Ruční papírna byla založená na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína již v 16. st. Na přelomu 18. a 19. st. získal soubor objektů svou dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu. Produkci ručního papíru se podařilo udržet díky podnikavosti Antona Schmidta st. Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě.