Větrní jáma Vrbice

Ostravská 38, 735 51 Bohumín

Hloubení větrní jámy Vrbice bylo zahájeno v roce 1911. Větrní jáma sloužila pro odvětrání silně plynujícího důlního pole Dolu Hubert. V areálu zůstal těžní vrat z roku 1916 a kompresor Siemens-Stuckert z roku 1913. Pro svůj působivý architektonický ráz je lokalita chráněna státem jako kulturní památka ČR. Po stavební stránce je jedním z nejpozoruhodnějších dolů Ostravsko-karvinského revíru.