Vodojem Vratimov

Na Slezance 973/11, 739 32 Vratimov

Vodárenská věž stající téměř na jižním okraji obce byla postavena v roce 1931 firmou „První moravská továrna na vodovody a pumpy Antonín Kunz – Hranic“ a to podle projektu ing. Vilibalda Langa. V 70. Letech 20. století přestala plnit svoji funkci a začala chátrat. Její stav byl natolik špatný, že se uvažovalo o demolici. Teprve až na počátku nového století se podařilo tento objekt zakoupit firmě Heinich. Firma jej zrekonstruovala a umístila zde svůj ateliér, kde se navrhují různé projekty. Objekt není zcela uzavřen, občas se zde konají kulturní akce pro veřejnost.