Důl Michal

Československé armády 413/95, 715 00 Ostrava-Michálkovice
+420 596 231 160

Po ukončení těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal zachován komplex povrchových budov z let 1912–1915. Tři návštěvnické okruhy zahrnují expozice v administrativní budově, těžní budovu, strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi. Okruhy - Cesta havíře do práce, Cesta havíře do práce a zázemí, Venkovní prohlídka a Merkur a mimořádně je prováděna i Noční prohlídka. V blízkosti Dolu Michal můžete projít Michalské náměstí s jeho zajímavostmi, navštívit havířské kolonie nebo dojít k jámě Petr a Pavel.