Černý důl

Svatoňovice, 747 87

Přírodní památka Černý důl se rozkládá v lesním porostu východně od obce Svatoňovice. Jedná se o bývalý břidlicový důl, jehož chodby jsou raženy ve třech patrech. Původně se v dole těžila břidlice sloužící jako střešní krytina. Bývalý důl si jako své zimoviště zvolily různé druhy netopýrů. Od roku 1976 tuto lokalitu a netopýry pečlivě zkoumají a sledují odborníci. V největším počtu je tu v zimě zastoupený netopýr černý.