Muzeum Hlučínska

Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín
+420 595 041 337

Muzeum Hlučínska soustředí svůj zájem především na dějiny specifického regionu, který nese v názvu. Protože nemohlo převzít sbírky původního okresního muzea, muselo aktivní sběratelskou činností vytvořit vlastní sbírkovou bázi. Mnohaleté sbírkotvorné a dokumentační úsilí bylo korunováno otevřením stálé expozice na počátku roku 2014. V současnosti muzeum provozuje dvě výstavy, kromě stálé expozice "Kdo jsou lidé na Hlučínsku" nabízí i krátkodobé výstavy, jichž se za rok vystřídá čtyři až pět. V rámci omezených možností vyvíjí muzeum také ediční činnost. Součástí muzea je Informační centrum a Městská knihovna Hlučín.