Městské muzeum Rýmařov

nám. Míru 219/6, 795 01 Rýmařov
+420 554 254 382

Základ sbírkového fondu Městského muzea Rýmařov tvoří výsledky geologického a archeologického výzkumu, sběry a dary občanů města. V současné době muzeum nabízí řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů, geologie jižního Jesenicka. V expozicích lze najít řadu unikátů, např. destičky na tavení zlata, keramiku z kaolinitu, zlatem tkaný církevní brokát. Součástí muzea je Galerie Octopus a Galerie Pranýř, ve kterých jsou vystaveny práce regionálních i předních českých výtvarníků. Muzeum na letní sezónu pravidelně otevírá kapli V Lipkách v Rýmařově, zámek v Janovicích a externí expozici o dějinách textilnictví v budově Hedvy Brokát, s.r.o., ve kterých zajišťuje komentované prohlídky.