Čechovy sady Olomouc

Krapkova 157/24, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ve 30. letech 19. století bylo podél spojovací cesty vysázeno stromořadí, které však bylo po propuknutí prusko-rakouské války bylo zničeno. Po roce 1882 zde podle návrhu Maxe Machánka vznikl přírodně krajinářský park. Kromě běžných druhů dřevin zde naleznete i sochařskou výzdobu v podobě plastiky B. Němcové, V. Navrátila nebo památník u příležitosti osvobození města sovětskou armádou v roce 1945. Vstup do parku je možný tzv. Litovelskou bránou z roku 1896.