Muzeum citer

Masarykovo nám. 37/20, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
+420 596 113 096

Expozice se nachází ve třech místnostech a předpokoji. Najdete zde důsledně doplněné autentické písemné i grafické archiválie a průvodní texty. Můžete rovněž využít audio složky. Muzeum citer naleznete v centru Ostravy. Sbírka začala vznikat jako reakce na informační vakuum, které o citerách v České republice panovalo po druhé světové válce.