Muzeum Keltičkova kovárna

Keltičkova 136/6, 710 00 Slezská Ostrava
+420 777 194 658

Malé muzeum se nachází v domku, ve kterém bydlel kovář Keltička, který podle pověsti objevil na Ostravsku uhlí. Muzeum bylo zřízeno v roce 2000 ve Slezské Ostravě – Zamost slezským patriotem Svatoplukem Chodurou a jeho manželkou Danuší.